Knihařství

Vedle knihařského zpracování tiskové produkce u provozu ofsetu a knihtisku zajišťujeme pro veřejnost klasické knihařské práce, jako jsou vazby diplomových prací, sbírek zákonů, knih, časopisů atp.


Firma disponuje třemi knihařskými pracovišti:


1. Knihařské pracoviště u ofsetového provozu

Toto pracoviště je vybaveno technikou tak, aby bylo schopno zajistit velmi rychle zpracování archů potištěných ofsetovými stroji ve formátu zejména 48x65 cm.

1.1 Skládací stroj SHOEI

Japonský digitálně ovládaný stroj o formátu B2, který je schopen velmi rychle zajistit přesné skládání archů do složek pro vazby V1, V2 a V8. Přináší špičkovou produktivitu práce do knihařského zpracování při ofsetovém provozu.

1.2 Skládací stroj STAHL o formátu B2

Klasický jednoduchý, ale spolehlivý a výkonný stroj pro až čtyři lomy. Je využíván zejména pro skládání novin. Doplňuje modernější skládačku Soei a v kombinaci zajišťují špičkové výkony při rychlém zpracování zejména novinových archů.

1.3 Linka HARRIS SEKERIDAN

Je linkou pro zpracování vazeb V1 do formátu A3+ šití až čtyřmi hlavami. Skobičky hladké nebo s očkem pro ukládání do šanonů. Výkon až 5000 vazeb za hodinu. Linka umí rovněž snášet novinové archy.

1.4 Počítačka archů VACUUMATIC

Stroj na rozpočítávání potištěných stohů papíru na např. 100 listové bloky. Využíván hlavně pro přímopropisovací bloky ve formulářovém programu firmy AKORD.

1.5 Dvě řezačky ADAST MN80

1.6 Sada lisů na lepení bloků

1.7 Laminování tiskovin jednostranné i oboustranné

1.8 Balení do igelitových folií


2. Knihařské zpracování u centra digitálního tisku a knihtisku. Zajištuje velmi rychlé knihařské zpracování archů hlavně ve formátu A3 a A3+ z digitálního tisku, ofsetu a knihtisku.

2.1 Linka V1

Vertikální automatická snášecí linka pro formát A3+ se šitím a ořezem. Zajišťuje vysokou produktivitu práce při malo a středněnákladové výrobě brožur.

2.2 Automatický japonský digitálně ovládaný stroj pro lepenou vazbu V2 Horizon

2.3 Vertikální snášečka PLOGMATIC pro rychlé snášení počíslovaných aj. archů do formátu A3+

2.4 Řezačka ADAST MN80

2.5 Balička do idelitových folií


3. Klasické ruční knihařství

Zajišťuje opravy knih, vazby diplomových prací, sbírek zákonů, svázání časopisů, paspartování, vazby kalendářů a drátěnou kroužkovou vazbu, různé knihařské desky včetně vysekávaných.